· AUDIT

PORADENSTVO

  • Naše  služby nekončia vyjadrením výroku k účtovným výkazom a výročným správam našich klientov. Svojim klientom pomáhame dosahovať ich podnikateľské ciele, predchádzať rizikám a riadiť ich, zvyšovať hospodárnosť a ziskovosť.
  • Poradenstvo  v oblasti účtovníctva je zamerané na dodržiavanie účtovných a daňových predpisov.
  • Prevod účtovníctva zo slovenských štandardov na štandardy IFRS.
  • Poradenstvo pre spracovanie vnútropodnikových pravidiel pre vedenie účtovníctva podľa platnej slovenskej legislatívy a podľa medzinárodných účtovných pravidiel.